Worldtrack Tools

Styr dit værktøj med en mobil løsning. Ganske enkelt.

En brugervenlig smartphone / Tablet-PC app

QR-kodede metalbrikker eller mærkater

Administration af brugere og udstyr på Internet

Holder styr på overførsler mellem brugere

Styring af og dokumentation for obligatoriske kontroller, eftersyn, kalibreringer, osv.

Bekræft eftersyn med telefonen

Komplet og skalerbar løsning – dertil mulighed for GPS-sporing, tænd/sluk via SMS, osv.

Hold styr på mobilt materiel og værktøj

Standardfunktioner

Materielhåndtering / – registrering

 • Bruger smartphone og QR-koder på toolCHECK-brikker eller selvklæbende mærkater
 • Overfør mellem brugere med ét tryk på telefonen
 • Alle scannede overførsler af værktøj logges med bruger, tid og GPS-koordinater
 • Find nuværende bruger med Ring-direkte
 • Opdater materieldata via telefon/tablet
 • Eftersynshistorik kan hentes via Internet
 • Sikrer og dokumenterer, at værktøjet /udstyret overholder lovgivningen
 • El-Tjek, stigeeftersyn, stilladseftersyn og andre eftersyn.
 • Brugere og materiel kan administreres hurtigt og effektivt
 • Tilknytte eksterne partnere med minimal ekstra omkostning

Fordele

 • Hurtig, effektiv og simpel løsning for materiel- og enhedsstyring, samt visuel kontrol
 • Styr på dokumentation for eftersyn og kontroller
 • Historik
 • Lovgivning
 • Sikkerhed
 • Hurtig adgang til dokumentation for materiel
 • Giver mere ansvarlige medarbejdere
 • Svind i værktøj reduceres med 30% eller mere
 • Sparer tid på værktøjssøgning
 • Simpelt
 • Check-ind/Check-ud med et enkelt tryk på telefonen
 • Billigt
 • Ingen særlige investeringer i udstyr

Visuel kontrol – Dokumentation

Udfør løbende kontroller med 2 tryk på telefon/tablet

Sikkerhedsinstallationer

Beredskabsinstallationer

Osv.

Find seneste kontrollant med Ring-direkte

Bruger, tid og GPS-koordinater logges automatisk

Kontrolhistorik kan hentes via Internet

 • Sikrer og dokumenterer, at materiel / installationer overholder lovgivningen

Planlægning af kontroller ud fra lovpligtig frekvens, mv.

Tilknytte eksterne partnere med minimal ekstra omkostning